میکروسوئیچ کششی

میکروسوئیچ های کششی ساده و ریست دار

میکروسوئیچ کششی ساده

در صنعت امروز میکروسوئیچ های کششی جایگاه ویژه ای در ایمنی و حفاظت از جان اوپراتور در حین کار دارد.

به این صورت که میکروسوئیچ کششی از طریق یک سیم بکسل با فنر به دور دستگاه نصب می گردد و اوپراتور در حین کار در صورت احساس خطر به سیم بکسل فشار وارد می کند.

کنتاک داخل میکروسوئیچ کششی ساده از حالت NC به حالت NO تغییر کرده و فرمان قطع به PLC داده می شود و آژیر خطر به صدا در می آید.

میکروسوئیچ کششی ریست دار

میکروسوئیچ های کششی ریست دار در برند های مختلف و ابعاد مختلف در بازار موجود می باشند که همگی یک کارایی ویژه دارند فقط در وزن کشش متفاوت می باشند در زمان کار زمانی که اوپراتور احساس خطر می کند به بکسل که به دور دستگاه کشیده شده است فشار وارد می آورد.

و میکروسوئیچ کششی از حالت NC خارج شده و کلیه ی سیستم دستگاه قطع می شود و تا زمانی که دکمه ی ریست روی میکروسوئیچ توسط متخصص به حالت اولیه برنگردد دستگاه در حالت قطع می ماند.